Miło nam poinformować, że na podstawie § 3 ust. 5 Regulaminu przyznawania stypendium sportowego dla dzieci i młodzieży Towarzystwa Krzewienia  Kultury Fizycznej „Chomiczówka”, w związku z niewykorzystaną w pełni kwotą na stypendia sportowe, Zarząd TKKF „Chomiczówka” ogłasza dodatkowy nabór wniosków o przyznanie stypendium.

Zasady i tryb przyznawania stypendium oraz zasady zgłaszania kandydatów szczegółowo określa załączony regulamin.

Stypendium sportowe Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej „Chomiczówka” jest świadczeniem o charakterze motywacyjnym dla zawodników trenujących na terenie Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym.

Wszystkich zainteresowanych otrzymaniem stypendium prosimy o składanie wniosków.

 

Regulamin

Wniosek stypendium

Prezentacja z wręczenia stypendiów.pdf

Uroczystość wręczenia stypendiów sportowych TKKF "Chomiczówka"