Zarząd Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy

Biuro Sportu i Rekreacji Urzędu m. st. Warszawy

Zarząd Główny Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej

Warszawsko-Mazowiecka Federacji Sportu

Mazowiecki TKKF

Zachodniopomorski Związek TKKF w Szczecinie

Ognisko TKKF „Kubuś” Sierpc

Ogniska TKKF„Gocław”

Smart Gallery by Gestin de redes sociales