Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej

„Chomiczówka”

 


zaprasza na otwarte zajęcia rekreacyjno - sportowych dla mieszkańców Dzielnicy Bielany

Taniec dla osób dorosłych 

 

 

Zajęcia:

Wtorki 12.45-14.15 

Czwartki 12.45-14.15

Klub Mieszkańców WSBM Chomiczówka,  ul. Pabla Nerudy 1

Początek zajęć 12 kwietnia 2022 r.

Zapisy na zajęcia  tel. 602742519

Odpłatność za zajęcia 5 zł miesięcznie

                                        

                                                                 
     

Smart Gallery by Gestin de redes sociales