Po raz pierwszy wręczone zostały stypendia sportowe dla dzieci i młodzieży Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej „Chomiczówka”. W uroczystości wręczenia stypendiów, która odbyła się w dn.25 czerwca 2015 r. w Sali Rady bielańskiego ratusza, po otwarciu wystawy „Bielany na start”, udział wzięli: Pan Wojciech Byśkiniewicz - Prezes Zarządu „BYŚ” Wojciech Byśkiniewicz, Pan Marek Kempa - Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny ArcelorMittal Warszawa, Zastępcy Burmistrza Dzielnicy Bielany Pan Grzegorz Pietruczuk oraz Pan Włodzimierz Piątkowski, Anna Czarnecka oraz Iwona Walentynowicz – Radne Dzielnicy Bielany, Pan Dariusz Czerwonka – Prezes UKS G8 Bielany, Pani Elżbieta Iglewska-Romanowska kierownik Referatu Sportu Dzielnicy Bielany oraz Pan Jacek Bączkowski – Prezes TKKF Chomiczówka.

 

Lokalny system stypendialny „Stypendia TKKF Chomiczówka” to inicjatywa społeczna mająca na celu wsparcie uzdolnionej sportowo młodzieży rokującej osiągniecie szczególnych wyników w sporcie, a ze względu na wiek nie objętych systemem stypendialnym obowiązującym w m.st. Warszawa. Środki pochodzą z wpisowego Biegu Chomiczówki i sponsorów wpłacających środki na ten cel. Stypendia trafiły do młodych zawodników, reprezentujący bielańskie kluby sportowe, osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym.
Lista laureatów:
Cezary Butkiewicz – pływanie
Aleksandra Reks – pływanie
Kacper Stokowski – pływanie
Karol Młynarczyk – pływanie
Weronika Uścimiuk – taekwondo
Milena Mazurek – taekwondo
Klara Kłoczyńska – taekwondo
Anastazja Kłoczyńska – taekwondo
Serdecznie gratulujemy stypendystom i życzymy spełnienia sportowych marzeń. Wielkie podziękowania składamy tym, którzy wsparli fundusz stypendialny: ArcelorMittal Huta Warszawa oraz firmie BYŚ - Wojciech Byśkiniewicz !
Dziękujemy członom Komisji Stypendialnej, która pod przewodnictwem Prezesa Zarządu TKKF „Chomiczówka” Jacka Bączkowskiego podczas dwóch spotkań opiniowała wnioski stypendialne.
Przedstawiciele Urzędu Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy:
Elżbieta Iglewska-Romanowska Kierownik Zespołu Sportu i Rekreacji dla Dzielnicy Bielany
Anna Szymczak- Gałkowska Dyrektor Centrum Rekreacyjno-Sportowego m.st. Warszawy w Dzielnicy Bielany.
Ewa Karpińska Przedstawiciel fundatora ArcelorMittal Warszawa             
Karol Wójcik Przedstawiciel fundatora firmy BYŚ - Wojciech Byśkiniewicz
Przedstawiciele Dzielnicowej Komisji Dialogu Społecznego:
Katarzyna Cygler z Fundacji „Cały Świat w Twojej Dłoni”.
Daniel Pieniek z Fundacji „Świat na TAK”.

 

 

Smart Gallery by Gestin de redes sociales