Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej

„Chomiczówka”


zaprasza do uczestnictwa w programie

  „Senior-starszy, sprawniejszy”

 
Program kierowany jest do osób starszych - emerytów  i rencistów po 55 roku życia, pragnących  podnieść sprawność psychofizyczną, którzy dzięki systematycznym ćwiczeniom  mogą uzyskać podniesienie zdolności do samodzielnego funkcjonowania oraz poprawy jakości życia.

 Wykwalifikowani instruktorzy prowadzić będą usprawniające zajęcia rekreacyjno - sportowe w sali i na pływalni

Zajęcia od 2 marca do 30 czerwca 2017 r.

oraz

od 1 września do 8 grudnia 2017 r.


 Koordynator – Marcin Głuszak  tel. (22) 834-76-98 ,

Informacje dotyczące programu:

Zasady udziału w programie.doc

Regulamin uczestnictwa w zajęciach.doc

Regulamin zajęć w sali. doc

Regulamin zajęć na pływalni.doc

Harmonogram zajęć  

Oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych

Szczegółowe informacje o programie, zasady udziału, regulaminy i zapisy w podanych poniżej poszczególnych punktach zajęć.

 • Klub WSM  „Piaski”  ul.  Broniewskiego 71  
  Pan Zbigniew Szczepaniak  tel. ( 22) 633 80 65
 • Zajęcia w  Szkole Podstawowej nr 53 ul. Rudzka 6
  Pani  Renata Banasiak  tel. 603 765 018
 • Samorządowa Jednostka Pomocnicza Stare Bielany 
  Zajęcia w  Gimnazjum nr 72  ul.Przybyszewskiego 45
  Zajęcia w Szkoła Podstawowa Nr 133 ul. Antoniego Fontany 3
  Pani Grażyna Lewińska  tel. 505 028 581
 • Klub Mieszkańców „Chomiczówka” ul. Pabla Nerudy 1 
  Pan  Marcin Głuszak   tel. (22) 834 76 98
 • Szkoła Podstawowa Nr 209 ul.Reymonta 25
  Pan Zygmunt Morawski tel. 505 48 45 40
 • Osiedlowy Klub "DOMINO" WSBM Chomiczówka ul.Bogusławskiego 6a
  Pani Beata Łońska tel(22) 6696980
Smart Gallery by Gestin de redes sociales