Jeśli mają Państwo problemy z odczytaniem treści na naszej stronie, lub chcą podnieść komfort czytania, mogą Państwo skorzystać z funkcji oferowanych przez większość obecnie dostępnych przeglądarek.

Zmiana rozmiaru :

Aby powiększyć oglądaną stronę naciskamy jednocześnie klawisze "CTRL" oraz "+"

Aby pomniejszyć oglądaną stronę naciskamy jednocześnie klawisze "CTRL" oraz "-"

Aby powrócić do rozmiaru domyślnego naciskamy jednocześnie klawisze "CTRL" oraz "0"

 

Wyszukiwanie w treści:

Aby wyszukać dowolną treść na wyświetlenej właśnie stronie naciskamy jednocześnie klawisze "CTRL" oraz "f". Pojawi się dodatkowy pasek w którym będziemy mogli wpisać żądaną frazę.

Posłuchaj instrukcji

Smart Gallery by Gestin de redes sociales