30 LAT OGNISKA TKKF "CHOMICZÓWKA"

"

Szanowni Państwo!

Koleżanki i koledzy!

Minęło 30 lat działalności Ogniska Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej "Chomiczówka", któremu miałem zaszczyt przez ten cały czas przewodniczyć. Był to czas wypełniony efektywną pracą na rzecz mieszkańców Warszawy, a w szczególności bielańskiego osiedla Chomiczówka. Upowszechnianie kultury fizycznej było naszym podstawowym zadaniem statutowym, które realizowaliśmy poprzez organizacje sekcji i zespołów o charakterze sportowym, rekreacyjnym kulturalnym i edukacyjnym, a także organizację imprez sportowych, turystycznych, festynów, turniejów, konkursów, organizację turystyki i krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży.......

"

Pobierz całą broszurę

 

25 LAT BIEGU CHOMICZÓWKI

"

Drodzy Biegacze! Szanowni mieszkańcy Bielan! 
Oddajemy w Wasze ręce specjalne wydawnictwo poświęcone Biegowi Chomiczówki. Bieg Chomiczówki to impreza z olbrzymimi tradycjami, która w 2008 roku będzie obchodziła swoje 25-lecie. Osobiście cieszy mnie niezmiernie fakt, że mały osiedlowy bieg urósł przez ten czas do rangi najważniejszej i największej imprezy lekkoatletycznej dla amatorów w okresie zimowym.  
Biegowi Chomiczówki kibicuję od lat. Pierwszy raz usłyszałem o tej imprezie na początku lat 90., kiedy zostałem radnym Bielan. Ta inicjatywa od razu bardzo mi się spodobała. Jestem bowiem przekonany, że sport amatorski odgrywa niemniej ważną rolę niż sport zawodowy. Dzięki imprezom masowym takim jak Bieg Chomiczówki mamy zdrowsze społeczeństwo. Sport to także świetny sposób rozładowania energii, szczególnie wśród młodzieży........

"

Pobierz całą broszurę

Praca licencjacka Jerzego Cichańskiego - Aktywność fizyczna - rekreacyjna i turystyczna seniorów w TKKF „Chomiczówka”

 

Pobierz całą broszurę

 

Smart Gallery by Gestin de redes sociales