W dniu 1.09.2018 r, w Soczewce na obiektach Szkoły Podstawowej zorganizowaliśmy MAZOWIECKI FESTYN „ZDROWY I AKTYWNY SENIOR” .Impreza dofinansowana została przez Samorząd Województwa Mazowieckiego – Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki.

Impreza dla osób powyżej 55 roku życie cieszyła się wielkim zainteresowaniem mieszkańców Soczewki oraz pobliskich gmin i powiatów, osoby zostały dowożone autokarami oraz samochodami na festyn. Uczestnicy Festynu rywalizowali  w dyscyplinach indywidualnych (bieg na dystansie 40 m, pchnięcie kulą, skok w dal z miejsca, strzelanie z łuku, strzelanie z broni pneumatycznej, ergometry wioślarskie, dart) oraz  zespołowej - przeciąganie liny. Rywalizacja odbywała się  w trzech kategoriach wiekowych: 55-65 lat, 66-70 lat i powyżej 70 roku życia. Zwycięzcy konkurencji otrzymali okolicznościowe medale oraz drobne upominki. Dodatkowo uczestnicy imprezy mogli wziąć udział w szeregu atrakcyjnych konkurencjach rekreacyjnych.  W Miasteczku Zdrowego Seniora  skorzystać z darmowych badań oraz porad zdrowotnych (m.in. pomiary tętna, cukru, tkanki tłuszczowej), wziąć udział w konkursach i zabawach prowadzonych przez animatorów. Dodatkową atrakcją było Scena dla Seniora, na której oglądaliśmy pokazy  z zakresu sportu, rekreacji ruchowej, kultury i rozrywki gdzie mazowieckie kluby seniora, Uniwersytety Trzeciego Wieku zaprezentowali swoje  programów artystycznych. Każdy uczestnik przy wejściu na imprezę otrzymał pakiet startowy: plecak, koszulka, kubek, woda oraz skorzystał  z bezpłatnego poczęstunku, który był przygotowany w strefie gastronomicznej.Imprezę otworzył i przywitał uczestników Prezes Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej "Chomiczówka" - Pan Jacek Bączkowski oraz z Wójt Gminy Nowy Duninów Pan Mirosław Krysiak.Uczestników festynu zaszczycili obecnością Marszałek Województwa Mazowieckiego Pan Adam Struzik oraz Dyrektor Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej Pan Artur Pozorek.

Smart Gallery by Gestin de redes sociales