W dniu 28 lutego 2017 r. w odbyło się coroczne zebranie sprawozdawcze TKKF "Chomiczówka", podczas którego nastąpiło podsumowanie działalności za rok 2016 oraz przedstawienie planów na 2017 r.

 

 

Smart Gallery by Gestin de redes sociales