W dniu 21 listopada 2021 r, w Warszawie w siedzibie TKKF Chomiczówka odbyły się Mazowieckie Turnieje Brydźa Par .Impreza sfinansowana została przez Samorząd Województwa Mazowieckiego

Smart Gallery by Gestin de redes sociales