W dniu 12 grudnia 2020 r.zorganizowaliśmy Świąteczny turniej brydż sportowego par w turnieju udział wzięło 27 par.Zadanie sfinansowane ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego .

Smart Gallery by Gestin de redes sociales