W dniu 13 lutego 2018 r. w odbyło się coroczne zebranie sprawozdawcze TKKF "Chomiczówka", podczas którego nastąpiło podsumowanie działalności za rok 2017 oraz przedstawienie planów na 2018 r.

Smart Gallery by Gestin de redes sociales