Drukuj

 

Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej

„Chomiczówka”


zaprasza do uczestnictwa w programie

  „Senior-starszy, sprawniejszy”

 
Program kierowany jest do osób starszych - emerytów  i rencistów po 55 roku życia, pragnących  podnieść sprawność psychofizyczną, którzy dzięki systematycznym ćwiczeniom  mogą uzyskać podniesienie zdolności do samodzielnego funkcjonowania oraz poprawy jakości życia.

 Wykwalifikowani instruktorzy prowadzić będą usprawniające zajęcia rekreacyjno - sportowe w sali i na pływalni

Zajęcia od 1 kwietnia do 30 czerwca 2019 r.

oraz

od 1 września do 8 grudnia 2019 r.


 Koordynator – Marcin Głuszak  tel. (22) 834-76-98 ,

Informacje dotyczące programu:

Zasady udziału w programie

Regulamin uczestnictwa w zajęciach

Regulamin zajęć w sali

Regulamin zajęć na pływalni

Harmonogram zajęć  

Oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych

Szczegółowe informacje o programie, zasady udziału, regulaminy i zapisy w podanych poniżej poszczególnych punktach zajęć.

Smart Gallery by Gestin de redes sociales