Drukuj

Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej „Chomiczówka” swoją działalność opiera na społecznej pracy członków i wolontariuszy. Wolontariusze towarzyszą nam od początku powstania naszego Towarzystwa. Bez ich pracy na pewno nie zorganizowalibyśmy wielu imprez, zajęć, obozów sportowych, wycieczek i innych przedsięwzięć. Dlatego należą im się szcególne słowa uznania i serdeczne podziękowania za bezinteresowną działalność na rzecz innych osób. Działalność tę doceniają także władze dzielnicy Bielany, przyznając corocznie naszym wolontariuszom Nagrody Bielańskiego Wolontariusza Roku.

Nagroda Bielańskiego Wolontariusza Roku jest wyróżnieniem honorowym, nadawanym corocznie szczególnie wyróżniającym się wolontariuszom działającym w organizacjach pozarządowych oraz instytucjach z terenu Dzielnicy Bielany, realizujących programy w zakresie polityki społecznej i  zdrowotnej.

Celem Nagrody Bielańskiego Wolontariusza Roku jest propagowanie idei wolontariatu oraz wyrażenie podziękowania osobom, które dobrowolnie, ochotniczo i bez wynagrodzenia wykonują świadczenia na rzecz mieszkańców Dzielnicy Bielany w różnych obszarach. Nagroda ma charakter honorowy, a jej materialna forma to: statuetka wraz z aktem nadania i dyplom uznania.

Nagrody wręczane są raz do roku na specjalnej uroczystości organizowanej z okazji Międzynarodowego Dnia Wolontariusza.

Dotychczas Nagrodę Bielańskiego Wolontariusza Roku otrzymały następujące osoby z TKKF „Chomiczówka”.

2019 r.

2018 r.

2017 r.

2016 r.

2015 r.

2014 r. 

2013 r. 

2012 r.

2011 r.

2010 r.

2009 r.

2008 r.

2007 r.

 

 

Smart Gallery by Gestin de redes sociales