Drukuj

Wycieczka do Uniejowa w ramach bielańskich "Wczasów dla Seniorów" organizowanych przez: Urząd Dzielnicy Bielany m.st.Warszawy, Akademię Wychowania Fizycznego, Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bielany i Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej "Chomiczówka"

Smart Gallery by Gestin de redes sociales