Drukuj

 

Z powodu ograniczeń związanych ze stanem epidemii COVID-19  planowana w dniach 26 - 30 kwietnia 2020 r. wycieczka na Białoruś zostaje przełożona  na inny termin.

Obecnie nikt nie wie kiedy to może się skończyć. Miejmy nadzieję, że wkrótce wrócimy do normalności i będziemy mogli wyjechać na Białoruś w nowym uzgodnionym terminie.

Ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw: (Art. 15zp) reguluje zwrot wpłaconych przez klientów zaliczek.

Regulacja umożliwia późniejszy zwrot środków przez przedsiębiorców – dotyczy również sportu, rekreacji i turystyki. Tym samym wszystkie uzyskane środki przez organizatorów na imprezy turystyczne, które się nie odbyły z powodu ogłoszenia stanu epidemii, podlegają zwrotowi w terminie 180 dni od żądania zwrotu pieniędzy przez klienta  lub zastępczo organizator może przeznaczyć wpłacone pieniądze na inne wydarzenie, na które, w zamian za nieodbyte, może skorzystać klient. 

Oznacza to, że:

- wycieczka może odbyć się w innym terminie i zaliczka zachowuje ważność,

- klient może zrezygnować z udziału w imprezie i zaliczka w całości zostanie mu

  zwrócona,

- wpłacona zaliczka za zgodą klienta może być przeznaczona na inną imprezę,                  

  z której skorzysta klient

 

 

 

 

Program

Smart Gallery by Gestin de redes sociales