Drukuj

TKKF Chomiczówka wpisane do rejestru organizatorów turystyki i pośredników turystycznych woj. Mazowieckiego pod nr. 399. Członek Warszawskiej Izby Turystyki. Gwarancja ubezpieczeniowa AXA Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A.

Poniżej zamieszczamy skan zaświadczenia.

 

Smart Gallery by Gestin de redes sociales