Drukuj

Zostań Darczyńcą

Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej „Chomiczówka”.

Szanowni Państwo !

Od wielu lat jesteście uczestnikami organizowanych i prowadzonych przez TKKF „Chomiczówka” różnego rodzaju imprez i zajęć sportowych, rekreacyjnych, usprawniających i kulturalnych. Pozwala to sądzić, że jesteście Państwo zainteresowani działalnością i rozwojem TKKF „Chomiczówka”. Spędzacie wspólnie z nami sporo czasu. Dlatego proponujemy, abyście zostali sponsorami naszego stowarzyszenia.

Zachęcamy do wspierania działalności statutowej naszej organizacji, poprzez dokonanie wpłaty na nasze konto bankowe.

Każda, nawet najmniejsza wpłata, jest dla nas bardzo ważna i potrzebna. Przyczyni się do zwiększenia skierowanej do Państwa oferty programowej. Darowizny przekazane na rzecz naszej organizacji możecie Państwo odliczyć od dochodu, a nam pomogą one rozwinąć działalność.

Wszystkich zainteresowanych serdecznie prosimy o wpłatę darowizny.

 

TKKF „Chomiczówka”, ul. Pabla Nerudy 1, 01-926 Warszawa,

Bank: PKO BP Numer rachunku: 69 10201026 0000 1702 0082 2197

 

Dopisek: Na cel wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

 

Składamy wszystkim Państwu serdeczne podziękowanie za przekazane wpłaty na cele działalności statutowej TKKF "Chomiczówka". Dziękujemy serdecznie za okazane wsparcie finansowe, które traktujemy jako wyraz Państwa dobroci i troski o rozwój prowadzonej przez nasze stowarzyszenie działalności. Pozyskane dzięki Państwa uprzejmości pieniądze, pozwoliły na ubezpieczenie NNW do 30.06.2012 r. wszystkich uczestników zajęć prowadzonych w ramach programu "Senior - starszy, sprawniejszy".

Cieszymy się bardzo, że przekazane przez Państwa darowizny, pozwolą na kontynuowanie prowadzonych przez TKKF "Chomiczówka" różnego rodzaju zajęć dla mieszkańców Bielan. Wszystkie Państwa pieniądze zostaną wykorzystane zgodnie ze statutem naszego stowarzyszenia. Planujemy zakup sprzętu sportowego i przyborów potrzebnych do prowadzenia zajęć.

Zarząd TKKF "Chomiczówka"

 

Smart Gallery by Gestin de redes sociales